Zysk operacyjny wyniósł 23,93 mln zł wobec 237,45 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1509,52 mln zł w 2014 r. wobec 1633,36 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2014 r. wyniósł 53,72 mln zł wobec 245,44 mln zł straty rok wcześniej.

Mostostal Warszawa S.A. jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych.