Bank nie podał w raporcie danych za sam IV kw. ub.r. Natomiast w I-III kw. 2014 r. PKO BP odnotował 2531,50 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2291,47 mln zł zysku rok wcześniej.

Według prognoz analityków z dziesięciu biur maklerskich, ankietowanych przez ISBnews, PKO Bank Polski mógł mieć od 650 mln zł do 713 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2014 r., przy konsensusie na poziomie 682 mln zł.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł w ubiegłym roku 7.522,93 mln zł wobec 6.721,96 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 2.933,51 mln zł wobec 3.005,75 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 248,70 mld zł na koniec 2014 r. wobec 199,23 mld zł na koniec 2013 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 3.079,47 mln zł wobec 3.233,76 mln zł zysku rok wcześniej.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

>>> Czytaj też: Bielecki: Boom na kredyty frankowe w Polsce to zasługa zagranicznej grupy nacisku