Wniosek związany jest ze sprzedażą pakietu akcji Echo na rzecz podmiotu należącego do Griffin Real Estate oraz do PIMCO.

"Wniosek FTF Columbus S.A. zawiera informację, że został on złożony w związku ze spełnieniem się warunku zawieszającego, określonego w umowie dotyczącej pośredniego nabycia 41,55% akcji emitenta, która została zawarta 28 lutego 2015 r. z podmiotem należącym do Griffin Topco III S.a r.l. (podmiot kontrolowany przez Oaktree) oraz do funduszu zarządzanego przez PIMCO. Przedmiotowy wniosek zawiera również informację, że warunkiem dokonania transakcji jest uzyskanie zgody na koncentrację" - głosi komunikat.

W połowie stycznia br. media informowały, że luksemburski fundusz nieruchomościowy Griffin Real Estate jest zainteresowany zakupem kontrolnego pakietu akcji Echo Investment od Michała Sołowowa. O tym, że Griffin wyrósł na faworyta do przejęcia pakietu Echo Investment agencja ISBnews pisała pod koniec grudnia ub.r.

Griffin to wiodący inwestor na polskim rynku nieruchomości, który w imieniu zarządzanych przez siebie Funduszy, aktywnie lokuje środki w różnorodne projekty. Celem strategicznym jest zbudowanie w ciągu kilku lat unikatowego portfela nieruchomości. W portfolio grupy Griffin znajduje się̨ obecnie m.in. Hala Koszyki w Warszawie, Dom Handlowy Renoma we Wrocławiu, Supersam w Katowicach oraz inne obiekty biurowe i handlowe, a także działki inwestycyjne.

Echo Investment zrealizowała ponad 100 projektów w kilkudziesięciu miastach Polski o łącznej powierzchni przekraczającej 1 mln m2. Spółka prowadzi również inwestycje w Rumunii, na Węgrzech i Ukrainie. Działa budownictwie mieszkaniowym, centrach handlowych, budownictwie biurowym oraz hotelowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW.