Zysk operacyjny wyniósł 208,16 mln zł wobec 152,94 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 487,92 mln zł w 2014 r. wobec 405,61 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 311,38 mln zł wobec 17,75 mln zł zysku rok wcześniej.

"Spłaty z pakietów nabytych wyniosły 711,8 mln zł, w porównaniu do 537,7 mln zł w 2013 roku (wzrost o 32%). Inwestycje grupy Kruk w nowe portfele wierzytelności zamknęły się w kwocie 570,7 mln zł wobec 367,2 mln zł w poprzednim roku (wzrost o 55%)" - czytamy w komunikacie.

Kruk S.A. jest największą w Polsce firmą zarządzającą wierzytelnościami. Od 2007 roku działa w Rumunii, gdzie także jest liderem rynku. Od listopada 2011 roku Kruk działa w Czechach, od sierpnia 2012 roku na Słowacji, a od sierpnia 2014 roku w Niemczech. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r