Jest to wynik lepszy od konsensusu rynkowego, który wynosił 682 mln zł. Analitycy ankietowani przez agencję ISBnews spodziewali się wyniku netto w zakresie 650-713 mln zł.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1.865 mln zł wobec 1.979 mln zł kwartał wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 718 mln zł wobec 727 mln zł kwartał wcześniej.

Według prognoz analityków, wynik z odsetek PKO BP w IV kw. 2014 roku wyniósł od 1.817 mln zł do 1.880 mln zł, przy konsensusie na poziomie 1.841 mln zł. Wynik z opłat i prowizji, według prognoz, sięgnął od 705 do 736 mln zł, przy konsensusie w wysokości 724 mln zł

Aktywa razem banku wyniosły 248,70 mld zł na koniec 2014 r. wobec 199,23 mld na koniec 2013.

W całym 2014 r. bank miał 3.254,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 3.229,78 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 3.079,47 mln zł wobec 3.233,76 mln zł zysku rok wcześniej.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.