Zysk operacyjny wyniósł 53,98 mln zł wobec 20,78 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 954,97 mln zł w IV kw. 2014 r. wobec 922,79 mln zł rok wcześniej.

W okresie od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. spółka miała 261,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 390,15 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 5.427,00 mln zł w porównaniu z 3.885,95 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto z działalności kontynuowanej w okresie od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. wyniósł 264,51 mln zł wobec 386,87 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Azoty jest jedną z największych w europejskiej branży chemicznej, obecna jest w sektorze tworzyw konstrukcyjnych, nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a także alkoholi OXO i plastyfikatorów. Jednostką dominującą są Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach notowane są na warszawskiej giełdzie od 2008 roku. Zgoda Komisji Europejskiej na włączenie do Grupy Azoty ZA Puławy wydana została 18 stycznia 2013 r.