Zysk operacyjny wyniósł 80,80 mln zł wobec 51,50 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2.412,44 mln zł w 2014 r. wobec 2.464,36 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 82,68 mln zł wobec 42,16 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.