Zysk operacyjny wyniósł 85,84 mln zł wobec 40,59 mln zł zysku rok wcześniej.

"Zysk brutto ze sprzedaży grupy w 2014 roku osiągnął wartość 202 128 tys. zł i był o 117% wyższy od zysku w okresie porównywalnym. Marża zysku brutto na sprzedaży w omawianym okresie wyniosła 12,6% natomiast w analogicznym okresie 2013 roku osiągnęła wartość 7,3%" - czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1601,67 mln zł w 2014 r. wobec 1274,22 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 49,80 mln zł wobec 24,81 mln zł zysku rok wcześniej.

Trakcja PRKiI (dawniej Trakcja) jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego oraz energetyki w Polsce.