"Mamy nową strategię na lata 2015-2019, której realizacja pomoże nam w osiągnięciu pozycji jednej z trzech największych firm zarządzających wierzytelnościami w Europie pod względem zysku netto. Taki cel stawiam przed naszym zespołem. Wypłata dywidendy nie wpłynie na plany dalszego dynamicznego rozwoju" - powiedział Krupa, cytowany w komunikacie.

Spółka podała wcześniej, że zarząd będzie rekomendować na najbliższym walnym zgromadzeniu wypłatę dywidendy w wysokości 1,5 zł na akcję ze skonsolidowanego zysku osiągniętego w 2014 roku.

Strategia składa się z trzech współzależnych elementów: rozwoju geograficznego i produktowego, doskonalenia operacji oraz doskonalenia analiz.

"Na dzisiaj widzimy duży potencjał zarówno w krajach, gdzie już jesteśmy, jak i na nowych rynkach geograficznych. To wszystko uwzględniliśmy w naszej nowej strategii na lata 2015-2019, której podstawą będzie rozwój w obszarze produktowym i geograficznym, dodatkowo wsparty doskonaleniem efektywności oraz doskonaleniem analiz. Pierwsze kroki na rynku niemieckim wskazują, że warto kontynuować marsz w kierunku Europy Zachodniej. Zdefiniowaliśmy już kraje, które posiadają duży potencjał konsumencki. Na dziś są to Hiszpania, Włochy, Portugalia oraz Wielka Brytania, choć nie wykluczamy innych" - wskazał prezes.

Kruk S.A. jest największą w Polsce firmą zarządzającą wierzytelnościami. Od 2007 roku działa w Rumunii, gdzie także jest liderem rynku. Od listopada 2011 roku Kruk działa w Czechach, od sierpnia 2012 roku na Słowacji, a od sierpnia 2014 roku w Niemczech. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.