Zdaniem ekonomistów, to posunięcie najprawdopodobniej nie wpłynie na utrzymującą się na rekordowo wysokim poziomie inflację lecz pozwoli uniknąć dalszego spowolnienia gospodarczego, z którym w ostatnim czasie zmagała się Moskwa.

Popołudniu, poznaliśmy także informacje na temat aktualnej sytuacji ekonomicznej w Polsce. Jak wynika z danych opublikowanych przez GUS, dynamika inflacji CPI wyniosła w ostatnim miesiącu -1.6% r/r. Oznacza to, że po raz pierwszy w historii, ceny dóbr i usług konsumpcyjnych spadły ósmy raz z rzędu, pogłębiając tym samym deflacje.

Podczas dzisiejszej sesji uwagę inwestorów znad Wisły przyciągną wiadomości o inflacji bazowej (prognoza 0.6% r/r) oraz saldzie rachunku bieżącego Polski (prognoza -965 mln euro).

W ciągu dnia zza Oceanu napłyną również informacje na temat dynamiki produkcji przemysłowej w Stanach Zjednoczonych (prognoza 0.3% m/m). Dzień zakończy natomiast wystąpienie Mario Draghiego, który wygłosi przemówienie poświęcone przyszłości sektora finansowego.