Prezes Adam Góral zwraca uwagę, że spółce udało się w 2014 r. poprawić wszystkie kluczowe wskaźniki finansowe.

"W tym czasie nasze przychody wzrosły do rekordowego poziomu 6,2 mld zł. To o ponad 451 mln zł więcej niż w 2013 roku. Zwiększyliśmy wynik operacyjny grupy o 6% do 637 mln zł oraz zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej o 17% do 358 mln zł" - napisał Góral w liście do akcjonariuszy.

"Silnie zdywersyfikowany portfel klientów, różnorodne sektory działalności, a także obecność w ponad 40 krajach pozwoliła nam wykorzystać szanse wzrostu tam, gdzie możliwości rozwoju były korzystne, a jednocześnie wspomagać te spółki, które działały w trudniejszych warunkach" - dodał prezes.

W 2014 r. sprzedaż produktów dla przedsiębiorstw wyniosła 2.513 mln zł (wzrost o 11% r/r) i stanowiła największy udział w przychodach grupy. Na drugim miejscu znalazł się sektor bankowość i finanse, który zapewnił 2.214 mln zł przychodów (wzrost o 9% r/r), a na trzecim - instytucje publiczne, które zapewniły 1.505 mln zł przychodów (wzrost o 1% r/r), podano w raporcie rocznym.