"Na dywidendę proponuje się przeznaczyć zysk netto za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku w kwocie 155 988 898,78 zł. Pozostałą część zysku w wysokości 79 743,33 zł proponuje się przeznaczyć na kapitał zapasowy" - czytamy w komunikacie.

Wypłatą dywidendy rekomenduje się objąć wszystkie akcje Budimeksu w liczbie 25.530.098.

"Zarząd Budimeksu proponuje ustalić dzień dywidendy tj. dzień ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2014 rok na dzień 8 maja 2015 roku, a termin wypłaty dywidendy proponuje się ustalić na dzień 25 maja 2015 roku" - napisano także w materiale.

W 2014 r. Budimex miał 191,97 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 300,48 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto wyniósł odpowiednio: 156,07 mln zł wobec 304,34 mln zł.

Prezes Budimeksu Dariusz Blocher zapowiadał w lutym, że zarząd wyda w marcu rekomendację dotyczącą dywidendy, jednak nie zamierza zmieniać swojej polityki w tym względzie.

W kwietniu ub.r. akcjonariusze Budimeksu zdecydowali o wypłacie kwoty 302,53 mln zł, czyli 11,85 zł na akcję na dywidendę. Pozostałą część rocznego zysku - 67,83 mln zł - przeznaczyli na kapitał zapasowy.

Budimex - jedna z największych spółek budowlanych w Polsce - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jej inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. Do grupy Budimex należą m.in.: Budimex Nieruchomości oraz Mostostal Kraków. W 2014 r. Budimex miał 4,95 mld zł skonsolidowanych przychodów.