Średnie dzienne wydobycie spółki Exillon TP w lutym wynosiło 3.409 baryłek, zaś w przypadku Exillon WS - 14.050 baryłek, poinformowano w komunikacie.

Największe dzienne wydobycie w ub. miesiącu wynosiło 18.088 baryłek.

Exillon Energy to notowany na warszawskiej GPW (od października 2012 r.) i londyńskiej LSE niezależny producent ropy naftowej prowadzący działalność w dwóch roponośnych regionach w północnej Rosji - Timan-Peczora (poprzez spółkę Exillon TP) i Syberii Zachodniej (Exillon WS).