"Decydującym czynnikiem, który wpłynął na zmniejszenie się importu był spadek wartości importowanej ropy naftowej. Dodatnie saldo obrotów towarowych wyniosło 1.021 mln euro i, w porównaniu do stycznia 2014 r., zwiększyło się o 916 mln euro" - napisał NBP w komentarzu.

Według ekonomistów ankietowanych przez agencję ISBnews, w styczniu odnotowaliśmy ujemne saldo handlowe na poziomie (średnio) 151 mln euro wobec 663 mln euro deficytu w poprzednim miesiącu. 

Na rachunku obrotów bieżących w styczniu 2015 r. odnotowano dodatnie saldo w wysokości 56 mln euro wobec 1005 mln euro deficytu miesiąc wcześniej i wobec 1100 mln euro deficytu rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP).

Według dwunastu ankietowanych przez ISBnews analityków, deficyt C/A w styczniu wyniósł (średnio) ok. 955,3 mln euro wobec 1.005 mln euro ujemnego salda w poprzednim miesiącu. Prognozy zawierały się w zakresie od 663 mln do 1.439 mln euro deficytu.

"Na wartość tego salda złożyły się dodatnie salda obrotów towarowych (1.021 mln euro) i usług (431 mln euro) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (1.306 mln euro) i dochodów wtórnych (90 mln euro). W analogicznym miesiącu 2014 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 1.100 mln euro" - napisał NBP w komentarzu.

Według ekonomistów ankietowanych przez agencję ISBnews, styczniu odnotowaliśmy ujemne saldo handlowe na poziomie (średnio) 141,9 mln euro wobec 663 mln euro deficytu w poprzednim miesiącu.

Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego było dodatnie i wyniosło 268 mln euro, podał także bank centralny. 

>>> Czytaj też: Miał być motorem naszej gospodarki. Dziś polski handel praktycznie nie istnieje