"Rozważamy wejście na nowe rynki wschodzące. Obok wspomnianych krajów zastanawiamy się również nad Białorusią" - powiedział Góral podczas spotkania z dziennikarzami.

W Polsce wśród segmentów z potencjałem zarząd Asseco wymienił telekomunikację, energetykę, czy bankowość, gdzie spółka znalazła się w drugim etapie przetargu w BGK. W segmencie publicznym Asseco "jest przygotowane" na kontrakty związane z nową perspektywą środków unijnych.

Potencjał eksportowy widzi w dwóch nowych produktach dla sektora bankowego, a także liczy na szybki start realizacji umowy w Etiopii.

"Nasza strategia dywersyfikacji się sprawdza. Cieszę się z rekordowych przychodów w 2014. Marże są na satysfakcjonującym poziomie" - ocenił prezes Asseco Poland.

Jak podkreślił, Asseco Poland "w dniu dzisiejszym" nie rozważa wezwania na Sygnity, a koncentruje się na restrukturyzacji zakupionego niedawno Unizeto. Prezes dodał jednocześnie, że "nic poważnego nie dzieje się w sensie akwizycyjnym". Jednak, według jego słów, procesy w tej kwestii dzieją się cały czas i grupa rozmawia np. z małymi spółkami internetowymi, czy obserwuje startupy izraelskie.

W 2014 r. sprzedaż produktów dla przedsiębiorstw wyniosła 2.513 mln zł (wzrost o 11% r/r) i stanowiła największy udział w przychodach grupy. Na drugim miejscu znalazł się sektor bankowość i finanse, który zapewnił 2.214 mln zł przychodów (wzrost o 9% r/r), a na trzecim - instytucje publiczne, które zapewniły 1.505 mln zł przychodów (wzrost o 1% r/r).

Asseco Poland miało 358,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. w porównaniu z 306,4 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 6.231,9 mln zł w porównaniu z 5.780,0 mln zł rok wcześniej.

Asseco Poland S.A. specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie (wg rankingu Truffle100 2014).