Wytłumaczeniem jest fakt, że NOK od ponad dwóch tygodni pozostaje słaby w głównych układach ze względu na rozczarowujące dane makro i zbliżające się posiedzenie Norges Banku w czwartek. Rynek obawia się, że podobnie jak w grudniu zdecyduje się on na cięcie stóp o 25 pb. do 1,00 proc. Biorąc jednak pod uwagę skalę ruchu z ostatnich kilkunastu dni taki scenariusz jest już w pełni zdyskontowany. Szansą na dalsze osłabienie się NOK po czwartku byłby tylko mocno „gołębi” komunikat, a to biorąc pod uwagę „doświadczenia” z Bankiem Kanady, czy też Królewskim Bankiem Australii wcale nie jest takie oczywiste.

NOK jest najsłabszy od 2002 r. do USD. Co ciekawe USD był dzisiaj w większości relacji słabszy. Zaszkodziły nieco słabsze dane nt. indeksu New York FED Mfg (spadek w marcu do 6,9 pkt. z 7,78 pkt.), a zwłaszcza dynamika produkcji przemysłowej. Dane za styczeń zrewidowano w dół do -0,3 proc. m/m z +0,2 proc. m/m, a odczyt za luty nie napawał szczególnym optymizmem (+0,1 proc. m/m wobec szacowanych 0,2 proc. m/m). Wprawdzie nadal można to tłumaczyć trudnymi warunkami pogodowymi. Tylko, że robi się tego zbyt wiele (sprzedaż detaliczna, nastroje konsumenckie (?!)) i rynek skłania się ku realizacji zysków przed komunikatem FED. Zwłaszcza, że potencjalna zmiana w komunikacie wydaje się być już zdyskontowana (większość ankietowanych ekonomistów zakłada, że wypadnie przymiotnik „cierpliwy”), ale już słowa Yellen na konferencji prasowej zawsze będą pewną zagadką. W naszym scenariuszu bazowym, który przedstawialiśmy w poprzednich raportach, zakładamy, że szefowa FED może próbować dać do zrozumienia, że czerwcowy termin podwyżki stóp procentowych wcale nie jest tak oczywisty. A to może być dobrym pretekstem do korekty na tak rozgrzanym rynku jak teraz.

Tym samym rozwój wypadków na wspominanej już parze USD/NOK może być dość ciekawy w okolicach środy i czwartku. Zwłaszcza, że może dojść do jednoczesnego: osłabienia się dolara na rynkach światowych, odbicia cen ropy po silnej przecenie, ruchu w górę na koronie norweskiej, jeżeli komunikat Norges Banku po ewentualnym kolejnym cięciu stóp byłby bardziej neutralny. Czy mogłoby to doprowadzić do dość dynamicznego ruchu w dół na USD/NOK? Mocne wsparcie jest dopiero na 7,87 (dawny szczyt z grudnia). Zobaczymy. Na razie dominują wzrosty USD/NOK napędzane spadającymi cenami ropy.

Nota prawna:

Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulamin doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajduje się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.