Bank tłumaczy w komunikacie, że decyzja ta została podjęta w związku z dodatkowym zapotrzebowaniem na kapitał, wynikającym z dostosowania do Bazylea III (pakiet CRD IV/CRR), oraz planowym rozwojem działalności banku.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Głównym akcjonariuszem BOŚ Banku jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A.