"Równocześnie zarząd postanowił przedłożyć zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu spółki rekomendację ustalającą:
1) dzień dywidendy na 22 lipca 2015 r.,
2) termin wypłaty dywidendy na 12 sierpnia 2015 r." - czytamy w komunikacie.

Rekomendacja zarządu będzie przedmiotem oceny rady nadzorczej spółki, podano także.

"Rekomendacja (...) została sporządzona po uwzględnieniu aktualnego planu rozwoju grupy Tauron, obejmującego realizację przyjętego programu inwestycyjnego, który wymaga znacznych środków finansowych przekraczających bieżące przepływy z działalności operacyjnej grupy Tauron. Pozostawione w spółce środki pieniężne będą w całości przeznaczane na realizację inwestycji, obniżając jednocześnie zapotrzebowanie na dalsze finansowanie, tym samym ograniczając wzrost poziomu wskaźnika zadłużenia" - czytamy dalej.

W 2014 r. akcjonariusze Tauronu zdecydowali o wypłacie 332,98 mln zł dywidendy z zysku za 2013 r., co dało 0,19 zł na jedną akcję. Zarząd spółki rekomendował wówczas wypłatę 0,15 zł za akcję.

W całym 2014 r. spółka miała 1.180,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 1146,44 mln zł wobec 1688,97 mln zł zysku rok wcześniej.

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.