Zysk operacyjny wyniósł 32,54 mln zł wobec 61,96 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 128,49 mln zł w 2014 r. wobec 164,63 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 0,10 mln zł wobec 13,99 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Mediatel jest podmiotem działającym na rynku telekomunikacyjnym wdrażającym rozwiązania telekomunikacyjne. W ramach grupy Hawe ma być wehikułem do realizacji sieci FTTH w całym kraju.