Prognoza na 2015 r. zakłada także osiągnięcie wyniku na działalności operacyjnej (EBIT) w kwocie 22,3 mln zł (wobec 29,9 mln zł zysku w ub.r.) i zysku EBITDA w wysokości 30,0 mln zł (wobec odpowiednio 36,4 mln zł). Przychody mają w tym okresie wzrosnąć do 658,1 mln zł z 635,9 mln zł w ub.r., podano w komunikacie.

"Największy wzrost sprzedaży wystąpi w obszarze gazu sprzedawanego na zasadach TPA tj. w oparciu o infrastrukturę stron trzecich. Wzrost sprzedaży zakłada się również w pozostałych obszarach działalności Duon, z wyjątkiem handlu hurtowego gazem i energią - przyjęto założenie, że wyniki z działalności na rynku hurtowym nie będą w sposób istotny kontrybuowały do wyników finansowych Duon w roku 2015" - napisała spółka.

Dostawy LNG będą realizowane m.in. z instalacji w Kaliningradzie, podkreślono.

"Kontrybucja wyników działalności spółek przejętych w ramach transakcji zakupu AMB Energia do wyników Duon w roku 2015 będzie umiarkowana, ponieważ marża osiągana na sprzedaży do pozyskiwanych przez te spółki klientów zwiększy wyniki Grupy Duon głównie w roku 2016 i latach kolejnych" - czytamy dalej.

Odnośnie 2015 r. założono natomiast, że marża osiągnięta w 2015 r. dzięki klientom pozyskanym przez te spółki oraz przychody uzyskiwane przez te spółki z tytułu obsługi posprzedażowej klientów pozyskanych wcześniej na rzecz innych przedsiębiorstw energetycznych, pokrywać będą koszty stałe sprzedaży i ogólnego zarządu tych spółek w tym roku.

"W segmencie infrastruktury stawiamy przede wszystkim na rozwój sprzedaży LNG w związku z uruchomieniem nowych źródeł: fabryki LNG w Kaliningradzie oraz terminali w Świnoujściu i Kłajpedzie. Z kolei w segmencie obrotu, wobec spodziewanego w najbliższych latach dalszego rozwoju rynku TPA energii elektrycznej i gazu, wzmocniliśmy nasze siły sprzedażowe nabywając w grudniu ubiegłego roku spółkę AMB Energia. Liczymy na to, że ta akwizycja przyczyni się do szybkiego i znaczącego wzrostu liczby naszych klientów oraz wzrostu wyników począwszy od roku 2016" - podsumował Caliński, cytowany w komunikacie.

Grupa kapitałowa Duon to jeden z wiodących w Polsce dostawców gazu ziemnego spoza grupy PGNiG. Grupa rozwija działalność w dwóch segmentach działalności: infrastruktury oraz obrotu, oferując swoim klientom dwa podstawowe produkty: gaz ziemny oraz energię elektryczną.