"Jeszcze nie mieliśmy dyskusji na zarządzie, jeśli chodzi o wysokość dywidendy. Ale w naszej strategii 3.0 jest niezmieniona polityka, która mówi, że będziemy wypłacać między 50% a 100% zysku grupy. Powiedzieliśmy sobie, że to nie będzie więcej niż 100% zysku PZU SA" - powiedział Klesyk podczas konferencji prasowej.

"Można się spodziewać dywidendy w górnej granicy możliwości PZU SA" - dodał.

Zysk netto PZU SA wyniósł 2.636 mln zł w 2014 r. i jest to wynik do podziału pomiędzy akcjonariuszy.

PZU odnotowało 2.967,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 3.293,50 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi. Aktywa grupy PZU wyniosły 67,57 mld zł na koniec 2014 r.