W ujęciu rocznym odnotowano w Polsce wzrost zatrudnienia o 1,6 proc. (wobec wzrostu o 1,9 proc. rok do roku kwartał wcześniej).

Stopa zatrudnienia w strefie euro zwiększyła się o 0,1 proc. kw/kw w IV kw. 2014 r., zaś w całej Unii Europejskiej wzrosła o 0,2 proc., wynika z szacunków unijnego urzędu statystycznego Eurostat. W ujęciu rocznym odnotowano wzrost odpowiednio o 0,9 proc. i o 1,0 proc.

Eurostat szacuje, że w IV kw. 2014 r. w całej UE zatrudnionych było 226,7 mln osób, w tym w strefie euro - 148,6 mln osób.

>>> Czytaj też: Enklawy bezrobocia. W tych zawodach pracy w Polsce nie znajdziesz