"Mamy nadzieję, że przejęcie da 150 mln zł wpływu na przychody w bieżącym roku" - powiedział Nowak podczas konferencji prasowej.

Railway gft Polska jest następcą ThyssenKrupp gft Polska, która w roku obrotowym 2013/14 miała 282 mln zł przychodów, a przeciętnie w poprzednich latach osiągała ok. 200 mln zł przychodów.

"Przejmujemy biznes, kontrakty, pracowników, kontakty handlowe. Jesteśmy na etapie postępowania w UOKiK. Nie spodziewamy się, by Urząd miał zablokować transakcję" - dodał Nowak.

Prezes wyjaśnił, że nowa spółka przejmuje kontrakty handlowe poprzedniczki i 97% jej załogi. Zakupi także jej stany magazynowe za łącznie ok. 60 mln zł.

"Przejęte materiały wykorzystamy do projektów Railway i własnych" - podsumował Nowak.

ZUE złożyło w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na przejęcie 70% udziałów w Railway GfT Polska pod koniec lutego.

Railway GfT Polska należy do niemieckiego koncernu ThyssenKrupp AG, w ramach którego odpowiada za sprzedaż na terenie całej Polski materiałów do budowy i remontów torowisk tramwajowych oraz kolejowych, a także za świadczenie usług i udostępnianie know-how w zakresie komunikacji szynowej oraz techniki budowlanej.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, obejmującą m.in. roboty ziemne i budowę podtorza, systemy odwadniające oraz obiekty inżynierskie i kubaturowe, w tym stacje. W 2014 r. skonsolidowane przychody ZUE wyniosły 644 mln zł.