Zysk operacyjny wyniósł 7,08 mln zł wobec 0,55 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 185,32 mln zł w 2014 r. wobec 149,96 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2014 r. wyniósł 7,43 mln zł wobec 0,46 mln zł zysku rok wcześniej.

PCC Intermodal to spółka notowana na GPW od 2009 roku. Jej działalność obejmuje organizację transportu ładunków w kontenerach w oparciu o rozkład regularnych połączeń kolejowych pomiędzy terminalami intermodalnymi oraz zsynchronizowanych z nimi przewozami samochodowymi. Wiodącym akcjonariuszem Spółki jest działająca w skali międzynarodowej grupa PCC SE z siedzibą w Duisburgu.