"Grupa osiągnęła w 2014 r. zysk netto na poziomie 93,4 mln zł, po uwzględnieniu zdarzeń jednorazowych zysk netto wyniósł 86,3 mln zł (wzrost o 7% r/r). W IV kw. 2014 r. zysk netto wyniósł 34,1 mln zł, a po uwzględnieniu zdarzeń jednorazowych wyniósł 36,1 mln zł ( wzrost o 163% r/r). W 2014 r. Grupa utworzyła aktywo na stratę podatkową w wysokości 16,0 mln zł" -  czytamy w raporcie

Zysk operacyjny wyniósł 19,45 mln zł wobec 17,07 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1.779,69 mln zł w IV kw. 2014 r. wobec 1.409,68 mln zł rok wcześniej.

W całym 2014 r. spółka miała 93,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 85,35 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 6.568,70 mln zł w porównaniu z 5.795,09 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 27,63 mln zł wobec 29,02 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego na koniec 2014 r. wyniósł 30,1%.