"Zarząd spółki podjął decyzję w sprawie rekomendowania walnemu zgromadzeniu spółki wypłaty dywidendy w wysokości 4,33 zł na jedną akcję" - czytamy w komunikacie.

Z zysku za 2013 rok Neuca wypłaciła dywidendę w wysokości 17,28 mln zł, tj. 3,80 zł na akcję.

W listopadzie prezes spółki Piotr Sucharski informował, że Neuca w tym roku wypłaci dywidendę wyższą niż za 2013 r.

W całym 2014 r. spółka miała 93,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 85,35 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 6568,70 mln zł w porównaniu z 5795,09 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 27,63 mln zł wobec 29,02 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego na koniec 2014 r. wyniósł 30,1%.