Zysk operacyjny wyniósł 34,91 mln zł wobec 28,95 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 172,24 mln zł w 2014 r. wobec 167,75 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 6,87 mln zł wobec 8,71 mln zł zysku rok wcześniej.

P.A. Nova jest firmą oferującą usługi w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych na terenie całego kraju.