Zysk operacyjny wyniósł 49,79 mln zł wobec 33,07 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 452,34 mln zł w 2014 r. wobec 383,39 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 28,67 mln zł wobec 23,39 mln zł zysku rok wcześniej.

Benefit Systems stoi na czele grupy kapitałowej, w skład której wchodzą podmioty działające na rynku pozapłacowych świadczeń pracowniczych oraz rynku fitness.