"Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej w okresie od 18 marca 2015 r. do 30 marca 2015 r., natomiast ich przydział nastąpi 1 kwietnia 2015 r." - czytamy w komunikacie.

Środki pozyskane w wyniku przeprowadzania emisji obligacji zostaną przeznaczone na rozwój głównej działalności spółki poprzez zintensyfikowanie akcji pożyczkowej.

Oferującym jest Dom maklerski Ventus Asset Management.

Obligacje będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na Catalyst, podano także.

Mikrokasa specjalizuje się w jedno-, dwu- i trzyletnich pożyczkach konsumenckich do 10 tys. zł.