"Nadchodzący rok przyniesie kontynuację wzrostowego trendu wydobycia węglowodorów do poziomu 105-110 mboepd, co częściowo zamortyzuje negatywny
wpływ spadku cen ropy naftowej. Istotny wpływ na wyniki grupy będzie miało także wprowadzenie nowego programu efektywności operacyjnej, który wpłynie na dalszą poprawę wyników w segmencie downstream. Tym samym stabilna sytuacja finansowa spółki oraz silny bilans pozwolą na dalszy rozwój i wzrost wartości dla akcjonariuszy. W związku z powyższym zalecamy nadal trzymanie akcji spółki MOL" - czytamy w raporcie.

Rekomendacja została wydana przy cenie 11850,0 HUF za akcję. We wtorek na zamknięciu notowań na GPW kurs akcji wynosił 161,35 zł.

Analitycy oczekują, że przychody spółki w 2015 r. osiągną 4.666 mld HUF, a zysk netto 103 mld HUF.