"W związku z podjęciem uchwały z dnia 18 marca 2015 r. zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. informuje, o zamiarze emisji bankowych papierów wartościowych (BPW) w ramach programu emisji BPW do kwoty 3.000.000.000 zł" - czytamy w komunikacie.

"Celem emisji BPW będzie pozyskanie środków na finansowanie ogólnej działalności banku. BPW będą emitowane w transzach i mogą być denominowane w PLN, EUR, USD lub CHF" - podano także.

Szczegółowe parametry poszczególnych transz będą każdorazowo opisane w warunkach emisji.

Bank Zachodni WBK należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Jego głównym akcjonariuszem jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji. Aktywa BZ WBK wyniosły 134,50 mld zł na koniec 2014 r.