Mediana wynagrodzeń dla wszystkich uczestników badania wyniosła w 2014 roku 4 150 PLN brutto miesięcznie. Wynagrodzenia w usługach dla biznesu były nieco wyższe: połowa zatrudnionych w tej branży pracowników zarabiała przynajmniej 4 500 PLN brutto miesięcznie. W usługach ogółem przeciętna płaca wyniosła 3 650 PLN brutto miesięcznie.

Spośród różnych sekcji usług dla ludności najwyższe wynagrodzenie otrzymywali pracownicy usług technicznych (4 000 PLN), a niewiele mniejsze zatrudnieni w usługach komunalnych (3 778 PLN) oraz w obsłudze nieruchomości (3 700 PLN). W 2014 roku najniższe pensje otrzymywali zatrudnieni w geodezji (2 680 PLN). Zarobki w hotelarstwie, gastronomii i turystyce również nie dorównywały medianie wynagrodzeń w usługach dla ludności ogółem.

Ile powinieneś zarabiać? Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki z innymi.