Niemniej już jutro swoje decyzje podejmą Norges Bank i SNB, czyli Norwedzy i Szwajcarzy. Po tym jak dzisiaj stopy procentowe nieoczekiwanie obciął szwedzki Riksbank (w dół o 15 p.b. do -0,25 proc.), a także zdecydował się na wyraźne zwiększenie skali programu QE (z 10 do 40 mld SEK), presja na podobny ruch ze strony Norges Banku jest duża, co odbija się w dalszej przecenie korony norweskiej. To po części też wynik utrzymującej się wyraźnej spadkowej presji na rynku ropy, z którą twa waluta jest skorelowana. I tym faktem (negatywnym przełożeniem się ropy na sytuację gospodarczą) motywuje się potencjalny ruch ze strony banku centralnego – bo Norwegów nie dotyczą problemy związane z deflacją. Niemniej cięcie o 25 p.b. do 1,00 proc. jest powszechnie oczekiwane. Zaskoczeniem byłby głębszy ruch o 50 p.b. połączony z mocno „gołębią” retoryką sugerującą możliwość zejścia poniżej poziomu 0,50 proc. na stopach. W innym przypadku korona norweska może odreagować.

Kilka dni temu zwracaliśmy uwagę na parę USD/NOK sugerując możliwe przesilenie około środy, czwartku. Do tego czasu głównym motorem kontynuacji osłabienia korony miała być sytuacja na rynku ropy – dzisiaj nałożyła się na to decyzja Szwedów, która mogła nasilić spekulacje związane z większą skalą cięcia. Dzisiaj wieczorem mamy informacje z FED, które mogą dać sygnał do przesilenia na rynku dolara, a dynamika spadków na rynku ropy jest jakby mniejsza pomimo kolejnego wyraźnego wzrostu zapasów.

Na wykresie USD/NOK widać wyraźne przyspieszenie ruchu po wybiciu ponad opór w rejonie 8,24. Analiza techniczna na bardzo długim interwale wskazuje na silny opór dopiero w przedziale 8,50-8,55 (dawna konsolidacja z 2001 r.). Tylko, czy tam dojdziemy? Wiele będzie zależeć od tego, co napłynie dzisiaj ze strony FED i jutro Norges Banku. Chwilowe odwrócenie wydaje się być bardziej prawdopodobne od kontynuacji silnych zwyżek.

Jutro rano - o godz. 9:30, czyli na 30 minut przed decyzją Norwegów, opublikowana zostanie decyzja Narodowego Banku Szwajcarii. Rynek jest sceptyczny, co do podjęcia jakichś wyraźnych działań, które w dużej mierze sprowadzałyby się do cięcia stawki LIBOR. Stąd też frank w ostatnich dniach kontynuował umocnienie rozpoczęte w ubiegłym tygodniu. Najbardziej zyskał do wspomnianych już walut skandynawskich (SEK i NOK), ale nieźle radził sobie tez w relacji z funtem, który dzisiaj był słaby w kontekście słabszych danych nt. dynamiki płac. Niewykluczone, że ruch ten będzie w średnim terminie kontynuowany, jeżeli jutrzejszy komunikat SNB nic nowego nie wniesie (rynek przyzwyczaił się już do retoryki Thomasa Jordana, który powtarza, że frank jest cały czas przewartościowany).

Nota prawna:

Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulamin doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajduje się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.