Decyzja ta jest zgodna z oczekiwaniami rynku.

"Aby wspierać postęp w kierunku maksymalizacji zatrudnienia i stabilności cen, Komitet podtrzymał dziś stanowisko, według którego docelowy zakres stopy procentowej dla funduszy federalnych na poziomie 0-0,25% pozostaje właściwy. Określając, jak długo utrzymać ten zakres docelowy, Komitet będzie oceniał postęp - zarówno zrealizowany, jak i oczekiwany - w kierunku maksymalnego zatrudnienia i 2-proc. inflacji" - czytamy w komunikacie.

Fed podał też, że dokonując tej oceny, będzie brał pod uwagę "szeroki zakres informacji, w szczególności dotyczących warunków na rynku pracy, wskaźników presji inflacyjnej i oczekiwań inflacyjnych oraz dane dotyczące wydarzeń o charakterze finansowym i międzynarodowym".

"Zgodnie z poprzednimi oświadczeniem, Komitet uważa, że wzrost docelowego zakresu stopy procentowej dla funduszy federalnych jest mało prawdopodobny podczas kwietniowego posiedzenia FOMC. Komitet przewiduje, że podwyżka docelowego zakresu stopy procentowej dla funduszy federalnych będzie właściwa, kiedy dostrzeże dalszą poprawę na rynku pracy oraz osiągnie 'rozsądny' poziom przekonania, że inflacja wróci do 2-procentowego celu w średnim terminie" - czytamy dalej.

Fed zaznacza przy tym, że ta zmiana "forward guidance" nie wskazuje, by Komitet podjął decyzję co do terminu pierwszej podwyżki stóp procentowych.

>>> Czytaj też: Czy jesteśmy blisko powtórki z Wielkiego Kryzysu lat 30. XX wieku?