Zysk netto ogółem wyniósł w ub.r. 9,66 mln zł wobec 2,96 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 12,36 mln zł wobec 4,45 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 507,48 mln zł w 2014 r. wobec 477,42 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 35,63 mln zł wobec 34,85 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Redan prowadzi działalność w zakresie detalicznej sprzedaży odzieży w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Redan opiera się na dwóch filarach: dyskontowym (sieć sklepów Textilmarket) oraz modowym (marki Top Secret, Troll oraz - od 2011 r. - Drywash). Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.