Zysk operacyjny wyniósł 31,70 mln zł wobec 38,45 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1.688,42 mln zł w 2014 r. wobec 1.903,59 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 6,70 mln zł wobec 11,59 mln zł zysku rok wcześniej.

Na wyniki grupy w 2014 r. wpływ miała sytuacja rynkowa, w szczególności pojawienie się w Polsce przypadków zarażenia świń wirusem ASF oraz nałożenie przez Rosję embarga m.in. na mięso z Polski. "W takich warunkach grupa PKM Duda koncentrowała się na utrzymaniu rentowności, przy mniejszym nacisku na wolumen sprzedaży. W odpowiedzi na zamknięcie części kluczowych rynków eksportowych Grupa zwiększyła sprzedaż na obszarze Unii Europejskiej i podjęła próby sprzedaży w innych perspektywicznych regionach" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

W segmencie handlowym przychody spadły nieznacznie do 1.111,74 mln zł w wyniku kurczenia się dystrybucjui tradycyjnej, jednocześnie zysk operacyjny poprawił się do 16,4 mln zł. Segment roślinny poprawił wyniki na poziomie zysku EBITDA (wzrost do 3,7 mln zł) i zysku operacyjnego (wzrost do 2,8 mln zł). Segment zwierzęcy zanotował spadek zysku EBITDA do 6,8 mln zł z blisko 15 mln zł w 2013 r. oraz zysku operacyjnego do poziomu 2,3 mln zł (10,4 mln zł przed rokiem). Najwięcej negatywnych czynników miało wpływ na segment produkcyjny, który zanotował spadek przychodów do poziomu 576,6 mln zł. Niższe niż przed rokiem był też wynik na poziomie zysku EBITDA, który wyniósł 4,9 mln zł, podano w komunikacie.

Jednocześnie dług netto grupy spadł o 13% do poziomu 136,2 mln zł, głównie za sprawą restrukturyzacji zadłużenia, które pozwoliło zredukować wartość odsetek od kredytów o 26,2 proc. do poziomu 9,8 mln zł w skali roku. "Kondycja finansowa grupy jest stabilna, a efektywne zarządzanie długiem pozwoliło w kolejnym roku istotnie zmniejszyć zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek" - powiedział wiceprezes spółki Rafał Oleszak, cytowany w komunikacie.

Polski Koncern Mięsny Duda to największa w Polsce firma zajmująca się ubojem i rozbiorem mięsa czerwonego. Spółka kontroluje i jest zarazem najważniejszą częścią grupy kapitałowej, którą aktualnie tworzy około 30 firm z branży rolno-spożywczej z terenu Polski, Ukrainy oraz Niemiec.