PKM Duda odnotował 22,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 22,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2014 r. wyniósł 6,70 mln zł wobec 11,59 mln zł zysku rok wcześniej.

Polski Koncern Mięsny Duda to największa w Polsce firma zajmująca się ubojem i rozbiorem mięsa czerwonego. Spółka kontroluje i jest zarazem najważniejszą częścią grupy kapitałowej, którą aktualnie tworzy około 30 firm z branży rolno-spożywczej z terenu Polski, Ukrainy oraz Niemiec.