Zysk operacyjny wyniósł 81,02 mln zł wobec 77,22 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1.092,94 mln zł w 2014 r. wobec 1.101,19 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 69,41 mln zł wobec 68,67 mln zł zysku rok wcześniej.

PCC Rokita zajmuje się produkcją i handlem produktami chemicznymi. Zakres produkowanych chemikaliów ma charakter zaopatrzeniowy dla najważniejszych branż przemysłu. Są nimi w głównej mierze przemysły: tworzyw sztucznych, chemii przemysłowej i gospodarczej, chłodniczy, farmaceutyczny, spożywczy, budowlany, samochodowy, tekstylny oraz górniczy.