Zysk operacyjny wyniósł 40,84 mln zł wobec 5,97 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 213,68 mln zł w 2014 r. wobec 206,71 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 41,45 mln zł wobec 1,89 mln zł zysku rok wcześniej.

Centrum Medyczne Enel-Med istnieje od 1993 roku. Obecnie na sieć medyczną Enel-Med składa się kilkaset placówek medycznych w całej Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.