Zysk operacyjny wyniósł 8,60 mln zł wobec 12,59 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 45,02 mln zł w 2014 r. wobec 61,77 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 1,87 mln zł wobec 5,09 mln zł zysku rok wcześniej.

Presco Group jest jednym z wiodących podmiotów działających na rynku obrotu wierzytelnościami masowymi w Polsce. Specjalizuje się w nabywaniu pakietów wierzytelności, przez ich pierwotnych właścicieli uznanych za trudne do odzyskania, a następnie dochodzi ich zapłaty na własny rachunek. Spółka od 2011 roku jest notowana na rynku głównym warszawskiej giełdy.