"Propozycja zarządu zakłada wypłatę dywidendy w kwocie 2.356.690,00 zł, co stanowić będzie 0,10 zł za jedną akcję, i ustalenie dnia dywidendy na 10.06.2015 r., zaś terminu wypłaty dywidendy na 25.06.2015 r." - czytamy w komunikacie.

Zarząd proponuje też przekazać kwotę 39.092.278,00 zł na kapitał zapasowy.

"Powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez radę nadzorczą na posiedzeniu w dniu 18.03.2015 r." - czytamy dalej.

Enel-Med odnotował 41,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 2,44 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 41,45 mln zł wobec 1,89 mln zł zysku rok wcześniej.

Centrum Medyczne Enel-Med istnieje od 1993 roku. Obecnie na sieć medyczną Enel-Med składa się kilkaset placówek medycznych w całej Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 213,68 mln zł w 2014 r.