Rezerwy na aktywach w Tunezji wzrosły, podczas gdy rezerwy na aktywach ukraińskich uległy spadkowi w związku z trudną sytuacją w tym kraju.

Wartość bieżąca netto rezerw 1P, 2P i 3P Serinusa spadła o odpowiednio 49%, 42% oraz 37%. Najważniejsze czynniki, które przyczyniły się do tych spadków to obniżenie wielkości rezerw, spadek cen ropy, wzrost stawek opłat koncesyjnych dla produkcji ropy i gazu wprowadzony przez rząd Ukrainy oraz dewaluacja hrywny ukraińskiej.

"W Tunezji rezerwy 1P, 2P i 3P wzrosły odpowiednio o 14%, 2% i 5%. Spółka uzyskała wzrosty w wyniku prowadzonych w 2014 r. programów prac wiertniczych i modernizacji, co częściowo zostało skompensowane przez ujemne korekty o charakterze ekonomicznym i technicznym" - czytamy w komunikacie.

Na wzrost wartości rezerw w Tunezji wpłynął sukces odwiertu Winstar-12bis. Wyniki były wyższe od oczekiwań - produkcja ruszyła 10 grudnia 2014 r., osiągając w początkowym okresie poziom 635 boe/d, a w wyniku przeprowadzonego następnie czyszczenia i otwarcia zwężki ukształtowała się średnio na poziomie 1.000 boe/d za okres od początku 2015 r. do chwili obecnej. Lepsze niż zakładano były też wydajności odwiertów CS-1 i CS-3.

Ujemne korekty o charakterze technicznym zostały dokonane głównie dla koncesji Zinnia, gdzie większość rezerw została przeklasyfikowana do zasobów warunkowych ze względu na brak planowanych działań. Korekty o charakterze ekonomicznym wynikały głównie z niższych prognoz ceny ropy, podano także.

"Rezerwy na Ukrainie obniżyły się o 29% (1P), 13% (2P) oraz 18% (3P) w porównaniu z końcem roku 2013. Jak wspomniano powyżej, niepokoje na wschodzie Ukrainy przeszkodziły spółce w realizacji większości zaplanowanych przez nią programów prac wiertniczych, modernizacyjnych i szczelinowania" - czytamy dalej.

Serinus dokonał korekty w górę netto o charakterze technicznym na polach Olgowskoje i Makiejewskoje na skutek lepszej wydajności, przewyższającej wcześniejsze oczekiwania. Jednocześnie wszystkie rezerwy na polach Krutogorowskoje i Wiergunskoje zostały przeklasyfikowane na zasoby warunkowe, ponieważ oba pola znajdują się na obszarze kontrolowanym przez separatystów i w stanie force majeure. Rezerwy niezagospodarowane ze strefy S6 w odwiercie O-11 zostały zweryfikowane w dół, po tym jak stwierdzono jej zawodnienie. Do odwiertu nadal są przypisane potwierdzone nieeksploatowane rezerwy w formacji R30c.

Pomimo zakładanego programu nakładów inwestycyjnych, nie wykonano trzech odwiertów, w tym odwiertu ocennego M-15 oraz odwiertów poszukiwawczych NM-4 i M-22, nie zostały przeprowadzone cztery stymulacje odwiertów O-11, O-15, NM-3 oraz M-17 (S7), jak również nie wykonano szeregu modernizacji i uzbrajania do wydobycia z dwóch horyzontów.

Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów na Ukrainie, w Brunei, Tunezji i Rumunii, profil ryzyka obejmujący działalność poszukiwawczą w Brunei i Rumunii oraz działalność wydobywczą na Ukrainie i w Tunezji.