Zysk operacyjny wyniósł 17,87 mln zł wobec 15,60 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 269,72 mln zł w 2014 r. wobec 219,96 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 11,88 mln zł wobec 12,24 mln zł zysku rok wcześniej.

Libet S.A. to wiodący na polskim rynku producent kostki brukowej i innych betonowych materiałów nawierzchniowych. Jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2011 r.