Wilbo

Wilbo, w upadłości układowej, rozpoczęło spłatę wierzycieli układowych, podała spółka. Rozpoczęta spłata wierzycieli stanowi pierwszą ratę spłat i dotyczy wierzycieli do 30 tys. zł. Liczba spłaconych w ramach pierwszej raty wierzycieli z tej grupy zawierała 185 pozycji i stanowiła kwotę 290 140,93 zł. Spłata wierzycieli powyżej 30 tys. zł będzie następować co 6 miesięcy począwszy od czerwca br. Spółka przypomniała jednocześnie, że zgodnie z zatwierdzonymi propozycjami układowymi emitent zobowiązany jest do spłaty wierzycieli z uwzględnieniem podziału wierzycieli na dwie grupy tj. wierzycieli do 30 tys. zł, których spłata powinna nastąpić w terminie 18 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu oraz wierzycieli powyżej 30 tys. zł, którzy spłacani będą, co 6 miesięcy w 10 ratach przez 5 lat.

Bank Handlowy  

Agencja Moody's Investors Service rozpoczęła przegląd ocen ratingowych Banku Handlowego, zgodnie z zasadami nowej metodologii, podał bank. Ratingi dla depozytów długoterminowych oraz krótkoterminowych mogą zostać podniesione. >>>>  

Pelion 

Zarząd Pelionu postanowił rekomendować akcjonariuszom wypłatę dywidendy z zysku za 2014 r. w wysokości 2,00 zł za akcję, podała spółka. >>>>  

Marvipol

Celem sprzedażowym Marvipolu na rynku mieszkaniowym jest 550-600 lokali w 2015 r. wobec 776 w roku ubiegłym, poinformował agencję ISBnews członek zarządu Marcin Dąbrowski. Grupa podtrzymuje też plany sprzedaży ponad 2000 samochodów Jaguar i Land Rover w 2016/2017 r. "550-600 mieszkań to jest plan bardzo realny, ponieważ mamy naszą flagową inwestycję Central Park Ursynów. To ona będzie dominować w sprzedaży w 2015 r." - powiedział Dąbrowski w rozmowie z ISBnews.

Redan

Redan odnotował 5,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 2,96 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Redan zamierza złożyć w połowie roku do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) prospekt emisyjny swojej spółki TXM (dawniej Adesso) w związku z planowanym upublicznieniem. Wartość oferty sięgnie kilkadziesiąt milionów złotych, a debiut na GPW nastąpi do końca tego roku, poinformował wiceprezes Bogusz Kruszyński. >>>>  

Redan liczy, że ten rok pod względem wyników finansowych będzie lepszy od ubiegłego. Spółka ogranicza działalność na Wschodzie, zaś w Polsce chce uruchomić kilkadziesiąt nowych sklepów w obu swoich segmentach. Zarząd będzie rekomendował pozostawienie zysku za 2014 rok w spółce, poinformował wiceprezes Bogusz Kruszyński.>>>>  

Robyg  

Robyg odnotował 46,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2014 r. wobec 28,76 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Grupa Robyg wprowadzi w tym roku do sprzedaży ponad 2000 mieszkań i liczy na utrzymanie kontraktacji na poziomie co najmniej 2100 lokali, poinformował agencję ISBnews przewodniczący rady nadzorczej spółki Oscar Kazanelson. "W 2015 roku grupa Robyg wprowadzi do sprzedaży ponad 2000 lokali w nowych etapach istniejących inwestycji oraz w całkiem nowych projektach. Przy zachowaniu obecnych trendów rynkowych grupa Robyg chce utrzymać kontraktację roczną lokali na poziomie nie niższym niż 2100 lokali" - powiedział ISBnews Kazanelson.

Ulma 

Ulma Construccion odnotowało 5,59 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 93 tys. zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Global Cosmed 

Global Cosmed odnotował 9,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2014 r. wobec 7,04 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

PKM Duda

Zarząd PKM Duda postanowił o rekomendowaniu radzie nadzorczej i walnemu zgromadzeniu przeznaczenia zysku za rok 2014 na pokrycie strat wykazanych w poprzednich latach obrotowych oraz na kapitał zapasowy, podała spółka. >>>>  

PKM Duda odnotował 22,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 22,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

BOŚ Bank 

BOŚ Bank odnotował 65,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 64,36 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.>>>>  

PCC Rokita 

PCC Rokita odnotowało 71,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 58,28 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

PCC Rokita podpisał z PCC MCAA list intencyjny w przedmiocie ustalenia zasad współpracy w ramach projektu, realizowanego przez PCC MCAA na terenie parku przemysłowego w Brzegu Dolnym, obejmującego budowę instalacji do produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego, podała spółka. >>>> 

Enel-Med 

Enel-Med odnotował 41,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 2,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Zarząd Enel-Med rekomenduje akcjonariuszom przeznaczenie 2,36 mln zł na dywidendę za 2014 r., co da wypłatę w wysokości 0,10 zł na akcję, podała spółka. >>>>  

Serinus Energy 

Serinus Energy odnotowało 30,50 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 68,68 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Rezerwy Serinus Energy wszystkich trzech kategorii (1P, 2P, 3P) zmniejszyły się na koniec 2014 r. w stosunku do wartości z końca 2013 r., podała spółka. Rezerwy na aktywach w Tunezji wzrosły, podczas gdy rezerwy na aktywach ukraińskich uległy spadkowi w związku z trudną sytuacją w tym kraju.>>>>  

Presco Group 

Presco Group odnotowało 1,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 5,07 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Presco Group rekomenduje walnemu zgromadzeniu pozostawienie zysku netto wypracowanego przez spółkę za rok 2014 w formie niepodzielonej i przeznaczenie go na zwiększenie kapitału zapasowego, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z komunikatu spółki.

„Zarząd P.R.E.S.C.O. zwróci się do rady nadzorczej spółki o zaopiniowanie powyższej rekomendacji walnemu zgromadzeniu" – czytamy w komunikacie.

Libet  

Libet odnotował 8,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 6,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Zarząd Libetu rekomenduje akcjonariuszom, aby zysk netto za rok 2014 w kwocie 11,88 mln zł został w całości pozostawiony w spółce i został przeznaczony na zwiększenie jej kapitału zapasowego, co oznacza niewypłacanie dywidendy, poinformował Libet.>>>>  

Libet liczy, że dzięki sfinalizowanej w październiku akwizycja zakładu produkcyjnego w Toruniu zwiększy przychody nawet o 10% w tym roku wobec 269,7 mln zł uzyskanych w ub.r., poinformował prezes Thomas Lehmann. Dodał, że spółka nadal monitoruje rynek pod kątem okazji do przejęć. >>>>   

W Investments

Zarząd W Investments podjął uchwałę w sprawie polityki dywidendy na lata 2014-2016, która przewiduje wypłatę co najmniej 30% jednostkowego zysku w formie dywidendy dla akcjonariuszy, podała spółka. >>>>  

Immofinanz 

Immofinanz miał 79,2 mln euro zysku netto z operacji kontynuowanych w pierwszych trzech kwartałach roku finansowego 2014/2015 (1 maja 2014 - 31 stycznia 2015) wobec 142,1 mln euro rok wcześniej, co oznaczało spadek o 44,3%, podała spółka.>>>>  

Polwax

Polwax odnotował 22,41 mln zł jednostkowego zysku netto w 2014 r. wobec 19,97 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Pegas

Pegas Nonwovens miał 27,1 mln euro zysku netto w 2014 r., co oznacza wzrost o 1820,3% r/r, podała spółka. >>>>  

Pegas Nonwovens prognozuje wypracowanie w tym roku 44,0-48,5 mln euro zysku EBITDA wobec 47,2 mln euro w ub.r., poinformował dyrektor generalny i członek rady dyrektorów Frantisek Rezac. >>>>  

Rada dyrektorów Pegas Nonwovens zamierza rekomendować dywidendę za ub.r. na poziomie 1,15 euro na akcję, poinformował dyrektor generalny i członek rady dyrektorów Frantisek Rezac. >>>> 

Biomed-Lublin

Biomed-Lublin otrzymał pierwsze partie drugiego kluczowego preparatu osoczopochodnego Albumina ludzka (nazwa handlowa: Fortalbia 200mg/ml), wyprodukowanego w ramach umowy o współpracy z LFB Biomedicaments, podała spółka. Tym samym Biomed wszedł w etap cyklicznych dostaw obu kluczowych dla spółki produktów leczniczych. >>>>  

Ferro

Skonsolidowany zysk netto Ferro wzrósł do 24,00 mln zł w 2014 r. w porównaniu do 21,8 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 10,1% r/r, podała spółka. >>>>  

TMR

Tatry Mountain Resorts (TMR) odnotowało 5,50 mln euro skonsolidowanego zysku EBITDA w I kw. roku finansowego 2014/2015 (1 listopada 2014 r. - 31 stycznia 2015 r.) wobec 2,94 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka. >>>>  

Idea Bank 

Pierwotna oferta publiczna akcji Idea Banku rozpoczęła się dziś od uruchomienia budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, podał bank w prospekcie. >>>>  

Idea Bank nie zamierza wypłacać dywidendy za lata 2014-2016, zaś dywidenda począwszy od zysku za 2017 rok będzie na poziomie do 50% wypracowanego jednostkowego zysku netto, podał bank w prospekcie emisyjnym.>>>> 

Idea Bank zakłada wzrost aktywów o 50% do końca 2017 r. oraz podwojenie wartości portfela kredytów w porównaniu ze stanem na koniec 2014 r., podał bank w prospekcie emisyjnym. Wskaźnik koszty do dochodów spadnie do 50-55% na koniec 2016 r. >>>>  

Cena maksymalna akcji w ofercie publicznej akcji Idea Banku została ustalona na 32,0 zł, poinformował bank.>>>>  

Meritum Bank

Meritum Bank wypracował 44,55 mln zł zysku netto w 2014 r., co oznacza wzrost o 281,5% r/r, podała instytucja. >>>>  

Tauron 

Spółka zależna Taurona Polska Energia - Polska Energia - Pierwsza Kompania Handlowa sp. z o.o. w likwidacji (PE-PKH) wypowiedziała długoterminowe umowy na zakup energii elektrycznej i praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii z odnawialnych źródeł, podał Tauron. >>>>   

Pragma Faktoring

Zarząd Pragma Faktoring podjął uchwałę w sprawie emisji do 10 tys. 3-letnich obligacji serii G o jednostkowej wartości nominalnej 1 tys. zł, podała spółka. >>>>  

Impexmetal

Impexmetal spodziewa się, że przeprowadzone w Aluminium Konin działania modernizacyjne zwiększą sprzedaż i zysk netto, poinformował członek zarządu spółki Jan Woźniak. >>>>  

Nakłady inwestycyjne na zwiększenie mocy produkcyjnych i modernizację w Aluminium Konin wyniosą około 100 mln zł w latach 2015-2017, poinformował członek zarządu Impexmetalu Jan Woźniak. Wydatki te będą finansowane przede wszystkim ze środków własnych. >>>>  

Feerum

Feerum ma portfel zamówień o wartości ponad 55,5 mln zł na 2015 r. i zakłada poprawę wyników w porównaniu do ub.r., poinformował prezes Daniel Janusz. "Na portfel na 2015 składają się obecnie 54 umowy, głównie w Polsce, ale liczę, że zaraz zaczną dochodzić nowe umowy zagraniczne. Ponadto spodziewamy się umów z klientami w kraju na bazie pozyskanego dofinansowania z ARiMR. Uważam, że mamy już dobry portfel i dodatkowo wysoki potencjalny portfel na 2015/2016 w efekcie wysokiego zainteresowania i popytu zarówno w kraju, jak i za granicą" - powiedział Janusz podczas konferencji prasowej. Według jego słów, Feerum spodziewa się chociażby kolejnego znaczącego kontraktu w Mongolii, jak również pracuje intensywnie nad rynkami Europy Zachodniej.

AC S.A. 

Akcjonariusze AC S.A. zdecydują o przeznaczeniu kwoty 22,2 mln zł z zysku netto za rok 2014 na wypłatę dywidendy, co daje 2,30 zł na jedną akcję, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 29 maja. „(…) Ustala się dzień dywidendy na 07.07.2015 r. (…) Ustala się dzień wypłaty dywidendy na 22.07.2015 r." – podano również.

Capital Park

Capital Park wyemitował 111 145 obligacji serii E o łącznej wartości 11,11 mln zł, podała spółka. Łączna wartość złożonych ważnych zapisów wyniosła z kolei 17,95 mln zł, a średnia stopa redukcji wyniosła 38,10%. Celem emisji było pozyskanie środków na kapitał obrotowy. Obligacje emitowane są w ramach Programu emisji obligacji do maksymalnej kwoty 100 mln zł. W grudniu 2014 r. Capital Park uplasował obligacje serii D o wartości nominalnej 53,88 mln zł.

Echo Investment

Echo Investment zawarło z BNP Paribas Bank Polska umowę kredytową o wartości przeszło 25 mln euro na realizację biurowca West Gate we Wrocławiu, poinformował dyrektor Działu Finansowania Echo Investment Grzegorz Iwański.>>>>  

Infovide-Matrix 

Infovide-Matrix odnotowało 1,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 2,79 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Selvity

Selvita odnotowała 5,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 2,44 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Dekpol  

Dekpol odnotował 10,06 mln zł jednostkowego zysku netto w IV kw. 2014 r. wobec 7,84 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Magellan 

Magellan odnotował 50,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2014 r. wobec 43,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Zarząd Magellana rekomenduje wypłatę dywidendy wysokości 12,43 mln zł, tj. 1,85 zł brutto na akcję z zysku za 2014 rok, podała spółka.>>>>