Wskaźnik ocen sytuacji bieżącej spadł o 4,1 pkt w ujęciu miesięcznym i wyniósł 42,3 pkt, podano w komunikacie.

Wskaźnik oczekiwań dla Europy Środkowo-Wschodniej wraz z Turcją wzrósł w tym czasie o 6,9 pkt do 46,2 pkt, zaś wskaźnik ocen spadł o 10,3 pkt do +11,1 pkt, podano także.

Wskaźnik ten określa oczekiwania ekspertów z rynków finansowych na najbliższe sześć miesięcy.