"Tylko dlatego że usunęliśmy z komunikatu słowo cierpliwy, nie oznacza, że będziemy niecierpliwi" – zaznaczyła w przemówieniu wygłoszonym na konferencji prasowej Janet Yellen. Zmiana treści komunikatu miała jednak istotny wpływ na sytuację panującą na rynku walutowym, gdzie obserwowaliśmy znaczące osłabienie amerykańskiego dolara – kurs EUR/USD wzrósł w czwartek o 2.21%, sięgając poziomu 1.1018.

Wraz z komunikatem, zostały także opublikowane zaktualizowane prognozy makroekonomiczne, zgodnie z którymi amerykańskie PKB wzrośnie w 2015 roku o 2.3% – 2.7%, natomiast stopa bezrobocia spadnie do poziomu 5.0% – 5.2%. Nie ulega wątpliwości, że to właśnie aktualna sytuacja ekonomiczna będzie miała największy wpływ na kształt polityki monetarnej USA.

W ciągu dnia uwagę inwestorów znad Wisły przyciągnie publikacja protokołu z ostatniego posiedzenia RPP. Zza Oceanu napłyną natomiast cotygodniowe dane z amerykańskiego rynku pracy. Popołudniu poznamy także informacje o wysokości indeksu Fed z Filadelfii (prognoza 7.1 pkt) oraz dynamice wskaźnika zaufania konsumentów Conference Board (prognoza 0.2% m/m).