Marża EBITDA wzrosła w tym okresie do 30,6% z 19,3%, podano w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 17,99 mln euro w I kw. r.fin. 2014/2015 r. wobec 15,24 mln euro rok wcześniej.

Tatry Mountain Resorts a.s. z siedzibą w Liptovský Mikuláš jest największym podmiotem świadczącym usługi turystyczne na Słowacji. Spółka jest właścicielem i operatorem ośrodków narciarskich i hoteli w Tatrach Wysokich i Tatrach Niskich. Jest notowana na rynku głównym warszawskiej giełdy od października 2012 r.