W wyniku transakcji SRK ma przejąć KWK Piekary, KWK Brzeszcze, część KWK Sośnica Makoszowy (Ruch Sośnica) oraz część KWK Bobrek-Centrum (Ruch Centrum).

- Transakcja jest częścią porozumienia zwartego w styczniu 2015 r. pomiędzy stroną rządową, Międzyzwiązkowym Komitetem Protestacyjno-Strajkowym, zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w Kompanii Węglowej, a także zarządami SRK oraz Kompanii Węglowej i spółki Węglokoks. Na jego mocy SRK ma nabyć kopalnie, zakłady górnicze lub ich oznaczone części w celu wygaszenia wydobycia, a następnie przeprowadzenia ich likwidacji - czytamy w komunikacie.

- Analizując transakcję UOKiK uznał, że nie doprowadzi ona do ograniczenia konkurencji. Rynek wprowadzania do obrotu węgla kamiennego ma wymiar co najmniej europejski, a łączne udziały uczestników koncentracji nie przekraczają poziomu 5 proc. - podano także.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń jest przedsiębiorstwem, którego podstawowym przedmiotem działalności jest prowadzenie likwidacji kopalń. Nabywana część mienia Kopalni Węglowej zajmuje się głównie wydobyciem i sprzedażą węgla kamiennego. 

>>> Polecamy: Gazprom sam padł ofiarą ukraińskiego kryzysu. Stracił 6 miliardów dolarów