"Zarząd przewiduje, że do końca 2016 roku wskaźnik koszty do dochodów (C/I) osiągnie poziom około 50-55%, z potencjałem dalszej poprawy w przyszłości"- czytamy w prospekcie.

W średnioterminowym okresie koszty finansowania powinny się obniżyć, wskaźnik kredytów do depozytów powinien utrzymać się na poziomie porównywalnym do stanu na koniec 2014 r., zaś stopa zwrotu z kapitału (ROE) powinna być na poziomie kilkunastu procent, podano także.

Wskaźnik koszty do dochodów wyniósł 59% na koniec 2014 r., zaś wskaźnik ROE 21,48%.

Idea Bank spodziewa się wzrostu aktywów o 50% oraz podwojenia portfela kredytów wobec stanu z końca 2014 r.

"W perspektywie średniookresowej do końca 2017 roku grupa planuje znacznie budować portfel kredytowy, podwajając jego wartość w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2014 r." - czytamy dalej.

Jak poinformował prezes Idea Banku Jarosław Augustyniak, planowane środki pozyskane z oferty publicznej zabezpieczą finansowanie akcji kredytowej przez co najmniej trzy lata.

"Wpływy z emisji zabezpieczą rozwój banku na trzy lata. Główny cel tej emisji to wzmocnienie bazy kapitałowej" - powiedział Augustyniak podczas konferencji prasowej.

"W ostatnim kwartale ubiegłego roku mieliśmy sprzedaż kredytów w wysokości 1 mld zł, to daje 4 mld zł przez cztery kwartały minus to, co się spłaca, to zostajemy na poziomie 3 mld zł nowej produkcji rocznie" - wskazał też prezes.

Bank spodziewa się, że z czasem asortyment produktów i usług grupy będzie ulegać zmianom w kierunku rosnącego udziału kredytów obrotowych i usług faktoringu, a w mniejszej skali leasingu i kredytów samochodowych.

"Zarząd przewiduje, że względny udział wyniku z tytułu prowizji i opłat grupy oraz wyniku z tytułu odsetek będzie wyższy od aktualnego poziomu, a marża odsetkowa netto będzie rosła zgodnie z kontrybucją poszczególnych segmentów działalności" - czytamy w prospekcie.

Na koniec 2014 r. łączne aktywa grupy Idea Banku przekroczyły 15 mld zł, co oznacza podwojenie tej wielkości w porównaniu z końcem 2013 r.

Portfel kredytowy Idea Banku miał wartość 9,8 mld zł na koniec 2014 r., portfel depozytowy - 10,9 mld zł wobec odpowiednio: 4,8 mld zł i 5,5 mld zł rok wcześniej.

Na koniec roku bank obsługiwał 181,2 tys. posiadaczy rachunków bieżących wobec 128,0 tys. rok wcześniej. Sieć grupy Idea Banku obejmowała ok. 200 placówek.

Pierwotna oferta publiczna akcji Idea Banku rozpoczęła się dziś od uruchomienia budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.