Zysk operacyjny wyniósł 4,10 mln zł wobec 1,91 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 212,89 mln zł w 2014 r. wobec 180,48 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie 2014 r. wyniosła 0,68 mln zł wobec 0,34 mln zł zysku rok wcześniej.

Infovide-Matrix to dostawca usług doradczych i rozwiązań IT. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.